Η πόλη αλλάζει

4 out of 5
4
6 ανασκοπήσεις

Change

Starting Course

1
Πού βρίσκεσαι;
2
Test

After Intro

1
Realistic Graphic on UE4
2
Volta GPU for optimization.
3
Deep Learning
Faq Content 1
Faq Content 2

Productivity Hacks to Get More Done in 2018

— 28 February 2017

  1. Facebook News Feed Eradicator (free chrome extension) Stay focused by removing your Facebook newsfeed and replacing it with an inspirational quote. Disable the tool anytime you want to see what friends are up to!
  2. Hide My Inbox (free chrome extension for Gmail) Stay focused by hiding your inbox. Click "show your inbox" at a scheduled time and batch processs everything one go.
  3. Habitica (free mobile + web app) Gamify your to do list. Treat your life like a game and earn gold goins for getting stuff done!


4
4 out of 5
6 βαθμολογία

Λεπτομερής βαθμολογία

Αστέρια 5
3
Αστέρια 4
0
Αστέρια 3
3
Αστέρια 2
0
Αστέρια 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Εμφάνιση περισσότερων
Παρακαλώ, συνδεθείτε για να αφήσετε μία ανασκόπηση
Εγγράφηκαν: 37 μαθητές
Διάρκεια: 10 hours
Διαλέξεις: 5
Video: 9 hours
Επίπεδο: Προχωρημένο

Available languages: